Shelob » Specials » Scheikundige berekeningen
Nuttig & Effectief

Leren rekenen in scheikunde

Leren rekenen in scheikunde Scheikunde, een groot algemeen begrip dat kan worden verdeeld in meerdere categorieën. Scheikunde lijkt in sommige opzichten erg veel op biologie en natuurkunde. Het leren van scheikunde vergt erg veel tijd en kennis die kan worden opgedaan in laboratoria maar ook door middel van scheikundeproefjes, berekeningen en het maken van opgaven op school. Wat zijn dit voor berekeningen en hoe leer je rekenen in scheikunde?

Wat wordt gezien als scheikunde?

Scheikunde, ook wel chemie genaamd, kan worden gezien als een wetenschap. Scheikunde is de leer van elementen en de verbindingen waaruit stoffen bestaan. De scheikunde houdt zich bijvoorbeeld bezig met het bestuderen van chemische veranderingen. Deze chemische veranderingen vinden plaats onder bepaalde omstandigheden. Er wordt onderzocht welke chemische eigenschappen stoffen bezitten, welke scheidingen er optreden van deelproducten en wat voor reacties stoffen met elkaar aangaan.

Scheikundige berekeningen leren

Scheikunde valt op veel verschillende manieren te leren en te oefenen. Een manier is zoals scheikundigen doen, werken in laboratoria (chemische fabrieken). Maar scheikunde valt ook te leren op school, waar het begint met het opdoen van de benodigde kennis door het maken van opdrachten en het oefenen van scheikundeproefjes. Maar denk ook aan scheikundige berekeningen en begrippen die nodig zijn voor het leren rekenen in scheikunde, bijvoorbeeld:
  • Molaire massa: het aantal mol dat is opgelost per liter oplossing.
  • Mol berekeningen: de massa van scheikundige stoffen.
  • Reactievergelijkingen: geschreven weergave tijdens een chemische reactie.
  • Molariteit: het aantal mol(hoeveelheid stof van een materie) per Liter.
  • Chemische elementen: atomen in scheikunde met ieder een eigen aantal protonen, neutronen en elektronen.
  • Periodiek systeem: scheikundig schema waarin alle atomen staan vermeld.

Mol berekeningen, de molaire massa en de reactievergelijkingen worden gezien als de moeilijkste soorten opgaven in scheikunde. Het leren van dit soort opgaven vergt erg veel tijd. Deze opgaven zijn tevens wel het belangrijkste omdat deze het grootste deel uitmaken van het centraal examen. Door middel van dit soort scheikundige berekeningen kan men zich gaan specialiseren in bijvoorbeeld: medicijnen, vitaminen, landbouw, frisdranken, kunststoffen. Hierbij komen allerlei soorten scheikundige berekeningen en begrippen kijken.
Scheikunde - Mol berekenen

Scheikunde - Mol berekenen

Mol is een bekend begrip in het dagelijks gebruik van scheikunde. Voor veel mensen zijn dit zeer moeilijke opgaven om uit te rekenen en daarom worden deze mol opgaven al snel overgeslagen, bijvoorbeel…
Scheikunde - Molaire massa

Scheikunde - Molaire massa

Molaire massa, molverhouding en molariteit zeker niet te missen begrippen in het scheikunde. Zodra je de molaire massa- en de molverhoudingsopgaven beheerst, zal scheikunde een stuk makkelijker worden…
Scheikunde - Periodiek systeem

Scheikunde - Periodiek systeem

'Periodiek systeem' in scheikunde is een begrip dat vaak wordt gebruikt. Op het scheikunde-examen bijvoorbeeld komt dit veel voor en ook in het dagelijks leven ontkom je hier niet aan. In het Periodie…
Scheikunde - Reactievergelijkingen kloppend maken

Scheikunde - Reactievergelijkingen kloppend maken

Reactievergelijkingen in scheikunde is een veel voorkomend begrip. Deze reactievergelijkingen kunnen worden gezien als een symbolische weergave van wat er precies gebeurd tijdens een chemische reactie…
Gepubliceerd door Shelob op 22-02-2017, laatst gewijzigd op 22-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: MasterTux, Pixabay
  • Aantekeningen 4 en 5 Havo.
Schrijf mee!